Toelatingseisen

Toelatingseisen opleiding vertalen

Instromen in jaar 1 is zonder meer mogelijk met een havo-, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma met de betreffende taal als examenvak. Ook wanneer je een vergelijkbare vooropleiding in het buitenland hebt afgerond, waarbij je het onderwijs in de studietaal hebt gevolgd, dan kun je in jaar 1 instromen. Stuur altijd een kopie van je diploma('s) mee met het inschrijfformulier.

Heb je de studietaal niet als examenvak gedaan en wel een havo, mbo-diploma (niveau 4) of vwo-diploma, of wil je in een hoger jaar instromen, dan leg je een instroomtoets af. Studenten van wie Nederlands niet de moedertaal is, moeten het Nederlands ten minste op NT2, programma II beheersen en daarnaast een instroomtoets afleggen.

Italiaans en Spaans zijn niet of moeilijk als examenvak in Nederland te volgen. Heb je helemaal geen kennis van deze talen, dan kun je eerst een basiscursus Italiaans of Spaans volgen. Na afronding van de basiscursus krijg je een advies over een vervolgtraject.

Toelatingseisen opleiding tolken

Tolken kun je alleen wanneer je al een zeer goede actieve kennis van de studietaal en het Nederlands hebt. Daarom volg je eerst drie jaar de opleiding Vertaler, waarbij je in het derde jaar de voorbereidende cursus Algemene tolktechnieken doet. Daarna krijg je een advies van het hoofd van de sectie Tolken over het al dan niet verdergaan met de opleiding Tolken.

Wie niet eerst de opleiding Vertaler heeft gevolgd, moet over zeer goede kennis van het Nederlands en de studietaal beschikken, bijvoorbeeld op grond van een eerdere studie of opgedane tolkervaring. Om van buitenaf in te kunnen stromen in het vierde jaar is verder een afgeronde hbo- of universitaire studie vereist.

Voor de opleiding tolken is in alle gevallen een instroomtoets verplicht.

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen