Over ITV

ITV Hogeschool heeft als doel hoog opgeleide en goed op de praktijk voorbereide tolken en vertalers af te leveren. Adequate schriftelijke en mondelinge communicatie is van groot belang in een snel veranderende wereld waarin men elkaar niet alleen moet horen, maar ook moet kunnen verstaan. ITV Hogeschool is een flexibele en wendbare kennisonderneming die aandacht heeft voor de studenten en het werkveld. Vertegenwoordigers van ITV Hogeschool zitten in diverse landelijke overleggen, zowel op het gebied van tolken en vertalen als onderwijs.

© 2020 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen