Verhalen

Verhalen

"Als tolk werk ik tussen de mensen en verbind ze met mijn vertalingen."

Emma - Tolk Engels

"Ik vind de colleges maatschappijkennis en de specialistische minors heel waardevolle onderdelen van de studie, ze zorgen voor een onderdompeling in de cultuur en geschiedenis van het taalgebied."

Klawa - Vertaler Russisch

"De deeltijdopleiding is ideaal omdat het naast mijn huidige werk kan."

Marion - Vertaler Duits

"Omdat ik de Franse taal goed beheers, kon ik later instromen. Daardoor werd het voor mij inte- ressant om de opleiding te beginnen."

Els - Vertaler Frans

© 2021 ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen